Meteorologia maritima. Navigatia meteorologica

lei78.00

Meteorologia marină este partea aplicativă specializată a meteorologiei care foloseşte date furnizate de meteorologia generală şi oceanografia fizică pentru realizarea prognozelor meteorologice şi hidrologice necesare desfăşurării activităţilor maritime. Cartea ajută la  cunoaşterea influenţei factorilor meteorologici asupra: siguranţei navigaţiei şi a navei; stabilităţii navei; performanţelor mijloacelor de observare, echipamentelor de navigaţie şi a radarelor; vizibilităţii pe mare şi în port; asupra încărcăturii navei; asupra echipajului navei.

CUPRINS

 

Cuprins

5

Introducere

11

METEOROLOGIA MARINĂ

 

  1. 1.   OBIECTUL METEOROLOGIEI.

         ATMOSFERA TERESTRĂ

15

1.1 Noţiuni introductive

15

1.2 Atmosfera. Structură. Compoziţie, rol, caracteristici fizice

25

2. REGIMUL RADIAŢIILOR SOLARE

49

2.1 Radiaţia solară

50

2.2 Bilanţul radiativ caloric

80

2.2.1 Albedoul

81

2.3 Regimul radiaţiei atmosferei terestre

83

2.3.1 Transferul de energie Pământ-atmosferă

84

3. REGIMUL TEMPERATURII AERULUI ATMOSFERIC

89

3.1 Termica atmosferică

89

3.2 Schimburile termice din atmosfera terestră

89

3.3 Temperatura aerului. Variaţie, exprimare, conversii, măsurare

92

4. REGIMUL HIGROMETRIC

126

4.1 Umiditatea atmosferică

126

4.2 Saturaţia. Umiditatea relativă. Punctul de rouă

137

5. FENOMENELE METEOROLOGICE

153

5.1 Hidrometeorii

155

5.2 Litometeorii

163

5.3 Fotometeorii

164

5.3.1 Observarea fotometeorilor

168

5.4 Electrometeorii

168

5.5Furtuna cu tunete şi fulgere

170

6. NORII. NEBULOZITATEA. PRECIPITAŢIILE

174

6.1 Norii

174

6.2 Stabilitatea şi instabilitatea atmosferei

195

6.3 Formarea norilor

203

6.4 Nebulozitatea

209

6.5 Precipitaţiile

211

7. VIZIBILITATEA ŞI CEAŢA

221

7.1 Vizibilitatea

221

7.2 Ceaţa

223

 REGIMUL PRESIUNII ATMOSFERICE

235

8.1 Presiunea atmosferică

235

9. CIRCULAŢIA GENERALĂ A ATMOSFEREI.

REGIMUL VÂNTURILOR PE GLOB

253

9.1 Mişcările orizontale ale aerului

253

9.2 Variaţia vântului cu înălţimea

267

9.3 Vântul real, exprimare, măsurare, conversie, codificare, notare convenţională

268

9.4 Circulaţia generală a atmosferei

273

9.5 Regimul vânturilor pe glob

276

10. CÂMPUL BARIC

    288

10.1 Relieful baric

288

10.1.1 Anticiclonul

289

10.1.2 Depresiunea barică

295

10.1.3 Depresiunea secundară

297

10.1.4 Talvegul depresionar

297

10.1.5 Dorsala anticiclonică

300

10.1.6 Şaua barică

300

10.1.7 Culoarul depresionar

301

11. MASELE DE AER. FRONTURILE ATMOSFERICE DEPRESIUNILE BARICE FRONTATE. DEPRESIUNILE BARICE NEFRONTALE

304

11.1 Masele de aer

305

11.2 Fronturile atmosferice

314

11.3 Depresiunile barice frontale

319

11.4 Depresiunile barice nefrontale

336

12. CICLONUL TROPICAL

343

12.1 Formarea cicloanelor tropicale

343

12.2 Caracteristicile vremii în ciclonul tropical

346

13. ASIGURAREA METEOROLOGICĂ

348

13.1 Documentaţia meteorologică, climatologică şi hidro-logică pentru zonele maritime şi oceanice

343

13.2 Informarea meteo-oceanografică

349

14. SINOPTICA METEO

364

14.1 Schema Bjerknes

364

14.2 Harta meteosinoptică

367

14.3 Prognoze meteorologice

369

NAVIGAŢIA METEOROLOGICĂ

373

15.1Influenţa parametrilor meteorologici asupra navigaţiei maritime

373

15.2 Prevederea evoluţiei situaţiei meteorologice  la  bordul navei maritime

379

15.3 Metode şi procedee de navigaţie meteorologică

392

15.3.1 Influenţa condiţiilor meterologice asupra vitezei navei

393

15.3.2 Prevederea condițiilor meteorologice  la bordul navei maritime

395

15.3.3 Rute climatologice. Rute sinoptice

398

15.3.4 Navigaţia pentru evitarea furtunilor

    403

SCURT BREVIAR DE TERMENI DE METEOROLOGIE ŞI OCEANOGRAFIE

 

392

Bibliografie

395

Anexe

 

Related Products